Kategorier
Annat

Till valpköpare

Råd & information

Till våra valpköpare och ev. blivande valpköpare

Trevligt att ni är intresserade av vår uppfödning! Här nedan följer information och en del praktiska råd vad som gäller valpköp, foder m.m

Dokument

Då vi är medlemmar och har registrerad kennel i SKK använder vi oss av och följer SKKs avtal för försäljning av valp. På rekommendation av SKK lägger vi även till några bilagor som att köparen känner till att Russkiy Toys kan få problem med knäleder (patellaluxation) och kan ha svårt att själva tappa sina valptänder – detta kan leda till extra utgifter för hundägaren om inte dessa problem täcks av försäkringen. Det finns extraförsäkring för tänder och en del försäkringsavtal godkänner patellaluxation medan andra inte gör det.

Registrering

Valparna är vid leverans registrerade i Svensk Kennelklubben vilket innebär att valparna har stamtavlor, att föräldrarna till valparna är patellaundersökta, att valparna kan ställas ut på bland annat på SKKs officiella utställningar, och att valparna har ett giltigt besiktningsintyg från en veterinär innan leverans.

Handpenning

När man ingår ett avtal om köp av valp betalar man en handpenning på 15%, detta är en säkerhet för både köparen och säljare. Denna handpenning är förverkad vid köparens avbeställning, såvida man inte finner fel på valpen vid besiktning – som köparen inte gjorts medveten om – då kan köparen avstå köpet och få tillbaka hela sin handpenning.

Undersökningsplikt – vad är det?

Undersökningsplikt är en lag som började gälla den 1 maj 2022 och innebär att ni som valpköpare har eget ansvar att själva undersöka hunden.

Då lagen är ny är det inte helt klarlaggt vad den innebär och vad det är som ska undersökas. Fredrik Selrot som är juridisk vägledare på Konsumentverket menar att det i stort räcker med att en SKK-registrerad valp är besiktigad av en veterinär (inom 7 dagar) .

Fel som upptäcks vid besiktningen samt fel som ligger i rasen ( ex. att de ej tappar alla valptänder, patellaluxation, m.m) kan avtalas bort av säljaren – de anses då vara ”synliga” och säljaren blir inte ansvarig för dem i framtiden.

Inavel och inavelsgrad

Parning mellan besläktade individer ger upphov till inavel. Inavelsgraden definieras som den andel av en individs gener där båda genvarianterna, allelerna, är identiska genom arv. Inavel ger större likhet mellan hundarna och risken för defekta anlag kan alltså dubbleras – och kan därmet komma till uttryck. En generell rekommendation är att inavelsökningen i en population inte ska överstiga 2,5% över fem generationer och att man aldrig parar hundar som är närmare släkt än kusiner (inavelsgrad 6,5%).

Det finns två olika typer av baserade inavelsgrader: Genetisk inavelsgrad och stamtavlebaserad inavelsgrad – det är den senare vi baserar vår uppfödning på. Har valparna inavellsgrad 0, innebär det att hundarna i stamtavlan inte är närmre släkt, och minskar därmed risken för att valpen ska få ”dåliga” anlag.

Försäkring

En av valpkassarna är från Agria – där våra hundar är försäkrade. Hundföräkringar är en djup djungel och det finns många olika erbjudanden även inom samma föräkringsbolag som man måste beakta och sätta sig in i. Vi ger därför inga specifika rekommendationer kring vilket försäkringsbolag du bör välja eftersom mycket är tyckande och personlig preferens.

Valparna har var sin individuell försäkring, samt att vi har en dolda-fel-försäkring, hos Agria. Då veterinärvård har stigit i pris något enormt under de senast åren vill vi hjälpa våra valpköpare för att säkerställa att valparna aldrig är oförsäkrade – detta gör vi genom att vid sex veckors ålder individuellt försäkra varje valp. Denna försäkring finns det sedan möjlighet att ta över. Fördelen om köparen tar över valpens försäkring i Agria är att man inte behöver betala någon självrisk om dolda felförsäkringen slår ut – vilket är mycket ovanligt att den gör, då dolda fel verkligen är mycket dolda fel och bevisbördan är stor.

Valpkassar
Valparna får med sig valpkassar från Agria och Doggy. Samt valphalsband och valpkoppel, en filt, leksak korg eller dylikt som luktar mamma och syskon.

Valpkasse

Foder

De flesta fodermärken på marknaden har bra foder, men vi har sedan 80-talet använt oss av det svensktillverkade fodret Doggy. Till de vuxna hundarna med större energibehov använder vi Doggy valp, till de med ett lägre energibehov använder vi Doggy anpassat för små hundar. För dräktiga och digivande tikar samt valpar använder vi oss av Doggy valp professional.

Vid hämtningen av vapen följer ett par valpkassar med. Den ena är från Doggy och innehåller bl.a valpfoderet Professional valp (28 % protein, 14%fett). Detta foder är valpen uppfödd på och det är bra om ni fortsätter med detta foder tills påsen är nästan slut. Därefter kan ni välja något annat valpfoder som ni succesivt går över till genom att ge valpen en blandning av fodren en tid. – Vi går över till att ge Doggy Valpfoder (25% protein, 13% fett)

I början är det bra om valpen får mat 4 gånger om dagen och när den inte vill ha mat 4 gånger om dagen längre ger man istället mat 3 gånger om dagen.

Russkiy toys behöver äta oftare – och ofta mer för sin storlek – än andra hundraser då de har hög ämnesomsättning. För vissa hundar fungerar det bäst om maten står framme så att de kan småäta när de så önskar. För andra är det en större lockelse att äta om maten bara kommer fram då och då, andra individer vill kanske bara äta (mer än namnam) varannan dag! Vissa inivider äter så mycket att man måste dosera maten. Och tänk också på att de är duktiga på att hitta mat överallt (oavsett om det är i soptunnan eller i trädgården).

Vi ger våra hundar lite ”godis” då och då under dagen och använder då oss oftast av ”Frolic” vilket är mycket uppskattat ..men troligen inte alls lika klimatsmart som Doggy.

Det finns mycket tycke och smak (och pengar) inom hundfoder och det är inte så att vi speciellt rekomenderar Doggy då det finns många olika foderleverantörer som skulle fungera lika bra. Tänk bara på att Russky Toys behöver ett energitätt foder eftersom de är så aktivia – det är därför vi ger (de flesta) av våra hundar ett valpfoder även som vuxna.

Russky Toys älskar ”god” mat vilket vi som vi alla vet inte är det samma som nyttig mat. Mat som många Russky Toys anser vara god mat är ost, pasta, leverpastej, falukorv m.m som ingen hund ska äta för mycket av då det ofta innehåller för mycket salt eller för många kolhydrater. Lite av det goda är inte farligt … men tänk på att Russky Toys är små hundar.

Avmaskning
Hundar kan drabbas av mask men det ger inte alltid några symtom. Nu för tiden avmaskas vuxna hundarna INTE regelbundet utan oftast bara när symtom på mask finns (mask i bajset är den valigaste symtomen men även glanslös päls kan bero på mask). Om du upptäcker att din hund har mask finns det ett flertal receptfria läkemedel för hundar.

Valparna har avmaskats vid tre veckors ålder men bör avmaskas igen innan den får sin tremånadersspruta. Vi inkluderar avmaskningstabletter i valpkassen.

Vaccination
Grundvaccinering mot parvo, valpsjuka och hepatit ges vid åtta veckors ålder. Andra vaccinationen ges vid tolv veckors ålder. Omvaccination vid 1 års ålder. Därefter vaccination mot parvo, valpsjuka och hepatit vart tredje år. Vaccination mot kennelhosta rekommenderas till hundar som lever i hundrika miljöer, tävlar eller vistas på hundpensionat -vaccination årligen.

P.S det finns flera varianter av kennelhost och därför kan även en vaccinerad hund få någon typ av kennelhosta. Vissa hundar får bara en lätt hosta medan andra kan bli betydligt mer påverkade, så därför är det viktigt att en smittad hund hålls avskild och inte får tillfälle att smitta andra hundar.

Valparna har vid leverans fått sin första spruta men skall omvaccineras vid tolv veckors ålder. Innan omvaccineringen är det lämpligt att valpen återigen blivit avmaskad.


Valpens träning
Valparna har vid några tillfällen fått åka bil och även vid flera tillfällen fått gå på ”promenad” i halsband och koppel, både hemma och på nya ställen. Detta för att de ska ha fått viss erfarenhet och att allt inte ska bli nytt på en gång för dem när de flyttar hemifrån. De har även fått erfarenhet av olika leksaker och föremål, även sådana som låter.

Vi rekommenderar starkt att valpen går en valpkurs (privat eller SBK).

För medlemmar i kennelklubben finns utställningsträningar (från fyra månaders ålder) som är en bra träningsmöjlighet för hund och ägare – även om inte hunden skall ställas ut.
Svenska brukshundsklubben (SBK) har många bra kurser som man kan delta i.
Svenska Russkiy toy klubben (SRTK), en sammanslutning under Kennelklubben har en del evenemang och utställningar.

Inkallning

Valparna har tränats på att komma när man kallar på dem sedan de var små. Så vill man ha bra inkallning är det bara att fortsätta att träna.

Såhär skriver Agria på sin hemsida:

Alltid en godis i fickan.

När du har en valp så ska du alltid ha godis eller lite hundfoder med dig i fickorna var du än går någonstans. Varje gång valpen tar spontan kontakt med dig så ska du belöna valpen med rösten och ge den en liten godisbit. På så sätt lär du valpen att det lönar sig på alla sätt att vara uppmärksam på dig. När du senare kallar på din valp och den kommer in till dig så belönar du även där.

Agria

Svårare än så är det egentligen inte. Det låter kanske löjligt enkelt vilket det också är, men det finns fällor att falla i.

En av fällorna att akta sig för är att kalla på valpen för att sen alltid koppla den eller ta in den. Då lär du valpen att när du kallar på den så är det ”roliga” slut. Lär sig valpen detta så hjälper inget godis i världen. Ha som någon typ av regel att det går fem inkallningar på en där det ”roliga” tar slut. Valpar är lätt distraherade och har kort minne så ge den ex. godis samtidigt som du kopplar upp den och när kopplet är på kan man göra något roligt som att springa en bit och kalla på valpen och kanske ge en bit godis, allt för att den inte ska sätta uppkoppling i samband med inkallning.

En annan fälla är att kalla på valpen när den har roligt. Kalla bara på valpen när du är nästan säker på att den ska komma, ex om den ändå är på väg mot dig. Ju fler lyckade inkallningar, ju bättre inkallning får man! Träna inkallning många gånger om dagen, både inne och ute.

P.S Under flera självständighetsperioder under uppväxten (ex runt fyra månader, runt året m.fl) vill plösligt inte valpen/unghuden komma på inkallning, fast den gjort det innan. Valpen är på väg att bli en självständig individ ( lite i alla fall) och detta är en helt normal utveckling. Nu får man tillfälle att träna inkallning igen – det är väl kul! Och … har valpen/unghunden haft en posetiv erfarenhet av inkallning kommer den återigen komma glatt på inkallning när utvecklingstadiet är överstökat ( kan vara bara några timmar eller flera veckor, månader men inte år)