PATELLA

Patella betyder knäskål.


PATELLALUXATION

Patellaluxation innebär att knäleden kan förflyttas från sitt normala läge. Detta kan leda till att hunden får problem med det den ena eller båda knälederna. Alla hundars som har patellaluxation får inte problem - eller får enbart lättare besvär som exempelvis att de ibland  hoppar till med ena bakbenet. Andra kan få stora besvär redan som unga och kanske måste genomgå en operation.

Observera att en Russkiy Toy kan hoppa på tre ben utan att ha varken patellaluxation eller ont. Hundar som inte har samma steglängd fram som bak tar tydligen sig fram snabbare på tre ben, men det kan även bero på att det är vått på marken och/eller kallt. Typiskt för denna sorts trebenthet är att de bara hoppar på tre ben utomhus - när de springer eller om de fryser om tassarna av någon anledning.

HUR UPPKOMMER PATELLALUXATION?

Att en hund får patellaluxation kan bero på många olika faktorer (ledband, ledvätska, muskler, skelettet m.m.)  som mer eller mindre kan vara ärftliga  - men ännu vet man inte helt klart hur det nedärvs. Även en yttre skada, felaktig  utfodring, för mycket mat, för mycket motion eller för lite rörelse kan också leda till knäproblem. Inga hundar föds med patellaluxation utan detta uppkommer oftast under hundens uppväxt - men kan uppkomma så tidigt att det uppmärksammas redan när hunden är valp. Patellaluxation förekommer på alla raser men är vanligast på små raser och vanligare på tikar än hanar.

HUR UNDVIKER JAG ATT HUNDEN FÅR PATELLALUXATION?

Eftersom det oftast är ärftligt kan det vara svårt att undvika i vissa fall, men eftersom även kost  och motion kan inverka ska man vara noga med en bra kost och låta valpen och unghunden röra sig fritt i kuperad terräng men undvika långa monotona promenader på hårt underlag. Se upp med vikten, en överviktig hund belastar knäna onormalt mycket.

HUR VET MAN ATT HUNDEN ÄR FRI FRÅN PATELLALUXATION?

Patellaluxation kan konstateras genom palpering (undersökning med händerna). Gradering av patellaluxation sker på en skala från 0 till 3 och baseras på hur lätt knäleden kan förflyttas

    • Grad 0 =    Normalt

    • Grad 1 =   Knäskålen kan vridas ur led (luxeras) manuellt men återgår själv till rätt läge

    • Grad 2 =   Knäskålen kan lätt vridas ur led, antingen manuellt eller av sig själv och   kan förbli ur led.

    • Grad 3 =    Knäskålen är permanent ur led. (Går att bekräfta med röntgen)

HÄLTA: Det vanligaste tecknet på att en hund har  patellaluxation är att den får hälta, hunden lyfter då upp ena baktassen och går på tre ben. Observera att om en Russkiy Toy går på tre ben behöver det inte automatiskt betyda att den har knäledsfel, då en Russkiy Toy bland annat också kan gå på tre ben om den får köldkramp, fryser om tassarna eller om halsbandet kliar. Hundar med allvarliga knäledsfel, på båda knälederna, går ofta mycket bredbent bak. Hundar som har bättre bakbensrörelse än frambensrörelse kan springa snett och ha en tendens att lyfta upp ett av bakbenen när de springer fort. 

UNDERSÖKNING: Vänta med att undersöka hunden tills den är minst 12 månader, eftersom en unghund ibland  kan ha  lite glapp i knäna. Tikar påverkas av hormonerna under löpet så testa inte tiken under löp eller när hon är dräktig, har valpar eller nyligen haft valpar. Observera att endast valpar efter knäledsundersökta föräldrar, som gjorst innan parningen, får registreras i SKK  - undersökta inte nödvändigtvis felfria!

Vill man ha resultatet bokfört hos SKK, ska undersökningen göras efter ett års ålder och av en av Svenska Kennel Klubbens  - för denna undersökning -  godkänd veterinär. Det finns en variation bland veterinärer i hur de bedömer hundens knäleder, det är alltså en delvis subjektiv bedömning. Det går även att själv amatörmässigt undersöka om hunden har patellaluxation. Ställ dig bakom hunden, ta tassen i din ena hand, ta den andra handen och håll fingrarna över knäleden på samma ben. För handen, med tassen, upp och ner ca en decimeter. Upprepa flera gånger. Känner man ett litet "klick" i fingrarna som ligger över knäleden är det troligen fel på knäleden, och tenderar knät att röra sig åt alla håll vid rörelse är det troligen ett stort knäledsfel.