Kategorier
misc

Kennelklubben

Kennelklubben är en organisation som grundades i England år 1873 för att främja avel och utställning av hundar. Organisationen har sedan dess spridit sig över hela världen och är nu en av de största organisationerna för hundar och hundägare.

Kennelklubben är känd för att ha utvecklat och fastställt standarder för hundraser, vilket gör det möjligt för hundägare att välja en hundras som passar deras livsstil och behov. Organisationen har också utvecklat regler och riktlinjer för hundutställningar, tävlingar och avel, som syftar till att förbättra hälsan och välbefinnandet hos hundar.

Kennelklubben är också involverad i att främja hundraser som är hotade eller sällsynta. Organisationen har ett register över hundar av sällsynta raser och arbetar för att främja avel och bevarande av dessa raser.

Utöver att främja avel och bevarande av hundraser, erbjuder Kennelklubben också utbildning och stöd till hundägare. Organisationen erbjuder kurser och seminarier om hundträning, hälsa och välbefinnande, samt rådgivning och stöd till hundägare som har problem med sina hundar.

KennelKlubben är även involverad i forskning om hundhälsa och välbefinnande. Organisationen stöder forskning om sjukdomar och hälsoproblem som påverkar hundar och arbetar för att främja en hälsosam avel av hundar.

Sammanfattningsvis är Kennelklubben en organisation som främjar avel och utställning av hundar, samtidigt som den arbetar för att förbättra hälsan och välbefinnandet hos hundar. Organisationen erbjuder utbildning, stöd och forskning för hundägare och arbetar för att bevara sällsynta hundraser.

Den svenska Kennelklubben (SKK) grundades den 13 december 1889 av Adolf Patrik Hamilton.